​Ampere mõõdab jõudusid?

​Ampere mõõdab jõudusid?

André-Marie Ampère joonistatud elektriskeemid