Voltmeeter mõõdab

Voltmeeter mõõdab pinget kahe punkti vahel. Punktideks võivad olla vooluallika klemmid, näiteks patarei pluss- ja miinusmärkidega tähistatud otsad. Pinget võib mõõta ka mingil voolutarbijal, näiteks lambil. Pinge lambil on 3,07 volti (U = 3,07 V).