Päikese kõrgus

Joonis 7. Vasakpoolne paneel: öö ja päeva pikkuse (ajad, mille vältel Päike on allpool ja ülalpool horisonti) suvel ja talvel. Parempoolne paneel: Päikese kõrgus horisondist määrab ära selle, kui palju saab maapinna pinnaühik päikesekiirgusest soojust ajaühikus. Kui Päike on madalal horisondi kohal, jaguneb sama kogus päikekiirgust suuremale pinnale võrreldes olukorraga, milles Päike on kõrgel.