Kepleri 1. ja 2. seaduse illustratsioon

Joonis 10.1. Kepleri 1. ja 2. seaduse illustratsioon. Planeedi trajektoor on ellips (valge joon), mille ühes fookuses on Päike. Sinisega kujutatud sektorite pindalad moodustuvad planeedi liikumises ühesuguste ajavahemike jooksul ja järelikult on nende pindalad võrdsed. Jooniselt on ka näha, et planeedi kiirus orbiidi erinevates punktides peab olema erinev.