The scope of the universe, the scales

Looduse struktuuritasemed ning neile tasemetele iseloomulikud objektid.