Taevasfäär

Taevasfäär

Taevasfäär. Taevasfääri keskel on vaatleja, ehk siis Maa. Sfääri raadius on tinglik ehk vaid kujuteldav. Olulisimad on tähtede nurkkaugused Maalt vaadatuna. Illustratsioonina on taevasfääril kujutatud mõned tähtkujud vastavalt nende heledaimate tähtede omavahelistele nurkkaugustele. Muud joonisel kujutatud mõisted on kirjeldatud järgnevates alapeatükkides.