Taevasfäär

Taevasfäär. Taevasfääri keskel on vaatleja ehk siis Maa. Sfääri raadius on tinglik ehk kujuteldav. Olulisimad on tähtede nurkkaugused Maalt vaadatuna. Illustratsioonina on taevasfääril kujutatud mõned tähtkujud vastavalt nende heledaimate tähtede omavahelistele nurkkaugustele. Ülejäänud joonisel kujutatud mõisted on kirjeldatud järgnevates alapeatükkides.