Kaugelt vaadates on nõrgem

Valgusallikast kaugemal olevale ekraanile langeb vähem valgusenergiat. Valguskiirte teele on asetatud kaks ühesuguse pindalaga ekraani. Ekraanile langeva valguskiirguse energiat on võimalik hinnata lugedes kokku sellele langevad valguskiired.