Eesti elektri põhivõrgu kaart

Elektri põhivõrk koosneb ligikaudu 5500 km elektriliinidest ja 150 alajaamast. Sisemaise elektrivõrguga on ühendatud piiriülesed vahelduvvooluühendused Läti ja Venemaaga ning alalisvooluühendused Soomega.