Tilgad

Pudeli siseküljel on veepiisad. Tilgad tekivad põlemisel eraldunud veeauru kondenseerumisel.