Kosmiline kiirgus ise tehtud udukambris

Tähelepanelik vaatleja näeb udukambri alumises vasakus pooles kaare kujulist pilve, mille on põhjustanud müüon või antimüüon.