Newtoni esimene seadus õhklaual

Mida tähendab Newtoni 1. seadus?