$${\mathrm{Kütuse\, ühiku\, kohta \, sõidetud \, vahemaa} = \frac{1\, \mathrm{liiter}\cdot 100\, \mathrm{km}}{8\, \text{liitrit 100 km kohta} }1 \simeq 12\, \text{ km liitri kohta}}$$