$${\text{energiat päeva kohta} = \frac{\text{päevas sõidetud vahemaa}}{\text{kütuse ühiku kohta sõidetav vahemaa}} \times \text{energia kütuse ühiku kohta} = \mathrm{\frac{50\, km/p}{12\, km/liiter} \times 10\,kWh/liiter} \simeq 40\, \text{kWh/p}}$$