26

Joonis 4.2 Keskmine tuulekiirus Craingormi tipus 2006. aasta kuue kuu jooksul.