26

26

Joonis 4.2 Keskmine tuule kiirus Craingorm'is 2006. aasta kuue kuu jooksul.