27

27

Joonis 4.3 Peatüki Tuul järeldus: maksimaalne mõeldav energia tootmine Ühendkuningriikides maismaa tuulefarmides on 20 kWh päevas inimese kohta.