28

Joonis 4.6 Keskmine tuulekiiruse histogramm Cambridge'is: päevased keskmised on vasakul (punane), pooltunni keskmised paremal (sinine).