Keskmine päikesekiirguse intensiivsus Londonis ja Edinburgis aja funktsioonina

Keskmine intensiivsus pinnaühiku kohta on $100\,\mathrm{W/m^2}$.