Kaks päikeserüütlit naudivad oma päikesepatareisid

Kaks päikeserüütlit naudivad oma päikesepatareisid, mis annavad energiat nende elektriautodele ja majale. 120 päikeseelemendist (igaühe võimsus $300\,\text{W}$ $2,2\, \text{m}^2$ kohta) koosneva päikesepatarei pindala on $268\, \text{m}^2$, maksimaalne võimsus (kus on arvesse võetud alalisvoolult vahelduvvoolule konverteerimisel tekkivad kaod) on $30,5\, \text{kW}$, ja keskmine võimsus – Kalifornias, Santa Cruz'i lähistel – on $5\, \text{kW}$ ($19\mathrm{W\m^2}$). Foto: Kenneth Adelman. www.solarwarrior.com