Bilanss: päikesepatareid

Joonis 6.9: Päikesepaneelid: $10\, \mathrm{m^2}$ ehitistele paigaldatud lõunasse suunatud $20\%$ kasuteguriga päikesepaneelid annavad elektrienergiat umbes $5\, \mathrm{kWh}$ päevas. Kui kataksime $5\,\%$ riigist $10\,\%$-kasuteguriga päikesepaneelidega ($200\,\mathrm{m^2}$ päikesepaneele inimese kohta) annaksid need $50\, \mathrm{kWh/p}$ inimese kohta.