Erinevate taimede energia tootmise võimsus ruutmeetri kohta

Allikad on antud peatüki lõpumärkustes. Need võimsuse tihedused sõltuvad põldude kastmisest ja väetamisest; mõnede taimede jaoks on antud vahemikud, näiteks puu jaoks on see $\mathrm{0,095 - 0,254\, W/m^2}$. Alumised kolm võimsuse tihedust on troopilistes piirkondades kasvatatavate taimede jaoks. Viimane võimsuse tihedus (tropical plantations*) eeldab geneetilist modifitseeritust, väetamist ja kastmist. Tekstis ma kasutan parimate Loode-Euroopa energiataimede väärtust $0,5\,\mathrm{W/m^2}$.