Küsimused biomassi kohta

See joonis illustreerib kvantitatiivseid küsimusi, milliseid tuleb küsida igasuguse biokütuste kasutamise ettepaneku kohta. Kui palju lisaenergiat kulub saagi kasvatamiseks ja töötlemiseks? Kui suur on saadud energia? Kui palju energiat saadakse? Tihti kulub kogu taimedest toodetav energia ära taimede kasvatamisele ja tootmisele kuluvaks energiaks.