Päikeseelementide maksimaalne kasutegur

Joonis 6.17: Osa Shockley ja Queisser’s selgitusest selle kohta, miks lihtsate päikesepaneelide kasutegur ei saa olla suurem kui $31\%$. Vasakul: keskpäevase päikesevalguse spektert. Vertikaalne telg näitab võimsustihedust $\mathrm{W/m^2}$ eV kohta konkreetses spektri vahemikus. Spektri nähtav piirkond on tähistatud värvitud taustaga. Paremal: ühe 1,1 eV laiuse keelutsooniga päikesepaneeli poolt kinni püütud valgus on tähistatud punasega. Keelutsooni laiusest väiksema energiaga footonid lähevad kaotsi. Osa keelutsooni laiusest suurema energiaga footonite energiast läheb samuti kaotsi; näiteks iga 2,2 eV footoni energiast läheb kaotsi pool. Lisanduvad veel kaod, mille põhjuseks on päikesepaneelis laengute rekombineerumisel tekkiv kiirgus.