Täna turul pakutavate päikeseelementide kasutegurid

Joonis 6.18: Täna turul pakutavate päikeseelementide kasutegurid. Selles raamatus me eeldame, et katusele paigutatud päikeseelementide kasutegur on $20\%$ ja et maapinnale paigutatud päikeseelementide kasutegur on $10\%$. Kohtades, kus maapinnale langeva päikesekiirguse keskmine võimsustihedus on $100\,\mathrm{W/m^2}$, annavad $20\%$ kasuteguriga päikesepaneelid $20\, \mathrm{W/m^2}$.