2.3

Jn 2.3. A – elektromagnetlaine levikumehhanism. B – homogeense välja samafaasipinnad hetkel $t = \mathrm{const}$: tasandi $z =\mathrm{const}$ kõigis punktides   omavad ${\bf E}$ ja ${\bf H}$ sama väärtust.