2.5

2.5

Jn 2.7. A – Ruumalasse $v dt A$ salvestatud energia. B – vektori ${\bf S}$ suuna määramine.