2.6

2.6

Joonis 2.8. A – Kui faasivahe kahe ristkomponendi vahel, $\delta = 0$, on valgus lineaarselt polariseeritud.  B – kahe ristkomponendi vahel faasinihe $\delta \neq 0$, valgus on elliptiliselt polariseeritud.