2.7

Jooni 2.9. Vasakpoolselt elliptiliselt polariseeritud valgus.