2.8

Jooni 2.10. Elliptiliselt polariseeritud laine näited, $E_{0x} = E_{0y}$.