minimaalne

minimaalne

Joonis 13.2: Inimese minimaalne võimalik energiavajadus.