Jn1.1

Jn 1.1. A – koordinaatteljed $xyz$ moodustavad  parempoolse kolmiku. B – A tasapinnaline projektsioon, $z$-telg on suunatud joonise sisse. C – projektsioon juhul, kui $z$-telg on suunatud joonisest välja.