Jn1.2

Jn 1.2. A – ruumiline pilt murdumisest keskkondade $1$ ja $2$ lahutuspinnal  $ABCD$, mis vastab tasandile $z = 0$.  Läbi langeva valguskiire ja langemispunktist tõmmatud pinnanormaali pandud tasand abcd on langemistasand. B – joonise A-osa lõige langemistasandis $abcd$.