Jn1.3

Jn 1.3. A – varju tekkimine ekraanil. B – kujutise tekkimine pimekambris.