Jn1.4

Jn 1.4. A – peegeldumisseadus. B – murdumisseadus.