Prootoni ja neutroni vaheline interaktsioon

Prootoni ja neutroni vaheline interaktsioon

Joonis 2.5.3. Feynmani diagramm, mis kujutab prootoni ja neutroni vahelist interaktsiooni. Püstteljel on ruum (kaugus), rõhtteljel aeg. Tegemist on lihtsustatud diagrammiga, kus ei ole näidatud gluuoneid ja piioni tekkimist.