Springfieldi tuumajaam, joonistus

Springfieldi tuumaelektrijaam, kus töötab multifilmitegelane Homer Simpson. Filmijaam ei ole otseselt elust maha joonistatud, aga siit saab hea ettekujutuse tuumajaamade üldisest ehitusest. Suletud ja valvealusel territooriumil paistvas suures majas on juhtimiskesksus ja administratiivruumid. Oranžide tornide eribetoonist katte all peituvad tuumareaktorid. Väiksemates hoonetes seal vahel asuvad elektrijaama generaatorid. Paremas servas on näha liinid, mis seovad tuumajaama elektrivõrguga. Tagaplaanil olevad vee jahutamise tornid, gradiirid, mida tihti seostatakse tuumaenergeetikaga, on tegelikult kasutuses ka soojuselektrijaamades ja paljudes tööstustes, kus jahutamine vajalik. Springfieldi gradiire kaunistavad „aatomi märgid”, Jaapani teadlase Hantaro Nagaoka aatomijoonise järgi, mis pärineb veel planetaarmudeli-eelsest ajast (ptk Aatomimudelite arengust) ja on oma hea väljanägemise tõttu kohati tänapäevani kasutuses.