Radioaktiivne kiirgus magnetväljas

Joonis 2.9.1. Radioaktiivne kiirgus jaotub magnetväljas kolmeks. α- ja β-osakesed kalduvad Lorenzi jõu mõjul eri suundadesse, sest neil on erinevad laengud. γ-kiirgus on laenguta ja seda magnetväli ei mõjuta. β-osakesed kalduvad kõrvale erineval määral ja nende energiaspekter on pidev, mis tekitas 20. sajandi algul probleemi energia jäävusega ja kergitas esile neutriinohüpoteesi.