Õhu koostis pilt

Õhu koostis pilt

Nagu näha, valdav osa õhust on lämmastik ja hapnik, palju on ka veeauru.