Psychrometer

Joonis 1.3.6 Kuiv termomeeter näitab õhutemperatuuriks 18,5°C. Destilleeritud veega niisutatud termomeeter näitab umbes viis kraadi madalamat temperatuuri. Psühromeetri skaalale trükitud tabelist leiame, et suhteline õhuniiskus on umbes 53%.