Seebimullide ühinemine vahuks

Joonis 1.8.3. Seebimullide ühinemist vahuks uuris 19. sajandil Belgia teadlane Joseph Plateau. Kolmest mullist võib lugeda vahu moodustumise algust. Seebikiled kohtuvad alati kolmekaupa ja jäävad kohtumisjoonel ehk Plateau piiril omavahel 120° nurga alla. Kui mulle on rohkem, nagu korralikus vahus alati on, siis kohtuvad nimetatud piirid neljakaupa, moodustades omavahel umbes 109,47° nurgad.