Lainejada, laineimpulss, pilt

Joon. 5.3. A. Lihtsaimat lainet, siinuslainet võime iseloomustada kahel erineval viisil: kas ruumiliselt, justkui laine fotona mingil fikseeritud hetkel (punane graafik) või ajaliselt, võnkeprotsessina fikseeritud ruumipunktis (must graafik).  B, C: Vaadeldes hulga erineva sagedusega ($f_1, f_2, ...$) ja vastavalt erineva lainepikkusega ($\lambda_1, \lambda_2,...$) lainete liitumist esimesel viisil, täheldame nende ühinemist piiratud ulatusega ($\Delta x$) lainejadaks ehk lainepaketiks (B); vaadeldes nende liitumist teisel viisil, ajaliselt, leiame, et nad võivad liituda piiratud kestusega ($\Delta t$) laineimpulsiks (C) Hoiatus: mitte segada sõna impulss kaht eri tähendust: siin tähendab ta lühiajalist ilmingut, värahtust, seevastu mehaanikas tähendas impulss liikumishulka $mv$.