Taevakoordinaatide süsteem, joonis

Vaatlejast otse üles viiv loodjoon läbib taevaskera seniidis ehk lagipunktis. Vaatleja seisab loodjoonega risti oleval horisontaalsel tasandil. Horisondi tasand lõikub taevaskeraga, saame taevahorisondi. See kõik on seotud vaatleja endaga. Kui reisida teise kohta vaatlema, on seniit ikka üleval ja horisont jagab endiselt taevaskera vaatleja jaoks ülemiseks ning alumiseks pooleks.