Orbitaalide tabel

Joonis 2.2.8. Mendelejevi aatommasside suurenemise rea võib nüüd kõrvale jätta, tabeli saab kokku panna lähtudes teoreetilistest kaalutlustest. Leiulainete tabelis on esimesel real peakvantarv võrdne ühega. Tabeli esimene lahter vastab esimesele perioodile. Tänu spinni kahele võimalikule suunale mahuvad sinna vesinik ja heelium. Järgmine rida algab liitiumi ja berülliumiga. Kui lisada veel kaks elektroni, oleme jõudnud põnevate omadustega süsinikuni. Väliskihi elektronide leiulained on nüüd juba hoopis teistsugused.