Kahest läätsest saab tugevama läätse

Kahest läätsest saab tugevama läätse

Selliselt läätsi asetades saab stabiilselt kaks läätse üksteise taha panna, nii et moodustub optiliselt tugevam topeltlääts.