Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks Eestis

Suurtes katlamajades toodetud soojus 2019.a. - 19,4 kWh/p/i

Open page