Planeetide elliptiliste orbiitide parameetrid

Joonis 10.2. Planeetide elliptiliste orbiitide parameetrite selgitus. $F_1$ ja $F_2$ on ellipsi fookused.