Energiakalkulaatori tegemist on toetanud Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondid, meede „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

Energiakalkulaatori tegemist on toetanud Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondid, meede „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

Energiakalkulaatori tegemist on toetanud Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondid, meede „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“