Mõnede tähtede spektraaltüüpide kiirgusvoogude spektraalajotused

Mõnede tähtede spektraaltüüpide kiirgusvoogude spektraalajotused

Mõnede tähtede spektraaltüüpide ($O5$, $A1$, $G2$, $K0$, $M5$) kiirgusvoogude spektraalajotused. Iseloomulikud neeldumisjooned on tähistatud. Lainepikkused on siin öngstromites, $1$Å$= 0,1\, \mathrm{nm}$.