Tähe näiva ja absoluutse heleduse seos

$${m − M = 5 \log d − 5}$$