Tähe temperatuuri määramine mõõtes valguse intensiivsust kahes spektri piirkonnas

Tähe temperatuuri määramine mõõtes valguse intensiivsust kahes spektri piirkonnas.