Valgus murdub klaasist risttahukasse ja sealt välja